Tags

, , ,

Mozarts 1. symfoni, skrevet i 1764 i London. Mozart var blot otte år, da han skrev dette værk.

Mozart’s symphony number 1, written in 1764 in London. Mozart was only eight years old when he wrote this work.